کمر-درد

آشنایی با کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی در ستون فقرات

شکستگی مهره ای ثانویه به پوکی استخوان یکی از مشکلات جدی در جوامع سالخورده و کم تحرک امروزی است. به نحوی که تا ۵۰ سالگی یک چهارم و تا ۸۰ سالگی حدود نیمی از افراد دچار این مشکل می شوند. در اکثریت این افراد درد کمر و یا پشت وجود دارد و این این درد …

آشنایی با کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی در ستون فقرات ادامه »